Izvještaj o rezultatima treće emisije akcija javnom ponudom

Izmjene i dopune Jedinstvenog prospekta

Saopštenje za javnost o nastavku javne ponude treće emisije redovnih (običnih) akcija

Jedinstveni prospekt sa prilozima (III emisja redovnih običnih akcija)

Javni poziv za upis i uplatu običnih akcija javnom ponudom (III EMISIJA)

Javni poziv za upis i uplatu običnih akcija javnom ponudom ( II EMISIJA)

Jedinstveni prospekt za II EMISIJU redovnih akcija postupkom javne ponude

Odluka o drugoj emisiji redovnih akcija javnom ponudom