Društvo obavlja djelatnosti osiguranja u vrstama neživotnog osiguranja u skladu sa Zakona o društvima za osiguranje kako slijedi:

• 10 – osiguranje odgovornosti za motorna vozila,
• 11 – osiguranje od odgovornosti za vazduhoplove,
• 12 – osiguranje od odgovornosti za plovila,
• 13 – osiguranje od opšte građanske odgovornosti,
• 14 – osiguranje kredita i
• 15 – osiguranje garancija.