Banja Luka
78000 Banja Luka, Braće Pantić 2
Telefon 051 228 865, 051 228 833
e-mail: kros@inecco.net

Gradiška
78480 Gradiška, Avde Ćuka bb
Telefon 051 825 470

Novi Grad
79220 Novi Grad, Ive Andrića bb
Telefon 052 751 661

Prijedor
79101 Prijedor, Pećani bb
Telefon 052 490 157

Kozarska Dubica
79240 Kozarska Dubica, Đakona Avakuma bb
Telefon 052 490 158

Doboj
74000 Doboj, Kralja Aleksandra 58
Telefon 053 490 152