Finansijski izvještaj za I kvartal 2024. godine

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2023. godinu

Finansijski izvještaj na 31.12.2023. godine

Finansijski izvještaj za III kvartal 2023. godine

Polugodišnji finansijski izvještaj na dan 30.06.2023. godine

Finansijski izvještaj na 31.12.2022. godinu

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu

Finansijski izvještaj za I kvartal 2023. godine

Finansijski izvještaji za III kvartal 2022. godine

Godišnji Izvještaj o poslovanju za 2021.

Finansijski izvještaji na 31.03.2022. godine

Finansijski izvještaji na 31.12.2021. godine

Finansijski izvještaj za treći kvartal 2021. godine

Polugodišnji finansijski izvještaji na dan 30.06.2021. godine

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu

Konsolidovani izvještaji za 2020. godinu

Finansijski izvještaji na 31.03.2021.

Finansijski izvještaji za 2020. godinu

Finansijski izvještaji na 30.09.2020. godine

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine

Finansijski izvještaji za 2019. godinu

Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine.

Polugodišnji finansijski izvještaji za 2019. godinu.

Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu

Finansijski izvještaj za 2018. godinu

Finansijski izvještaji na 30.09.2018. godine

Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu

Finansijski izvještaj za 2017. godinu

Finansijski izvještaj za treći kvartal 2017. godine

Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu

НОТЕ 30.06.2017. godine po polugodišnjem obračunu (januar-juni)

Kvartalni finansijski izvještaji za 01.01.2017.-31.03.2017. godine

Konsolidovani godisnji izvjestaj o poslovanju Krajina osiguranje ad Banja Luka za 2016. godinu

Konsolidovani FI Krajina osiguranje 2016. godina

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KRAJINA OSIG. ZA 2016. GODINU

Finansijski izvještaji za period-01.01.-31.12.2016.

Finansijski izvještaj za treći kvartal 2016. godine

NOTE uz Polugodišnji 30.06.2016. god.

Polugodišnji FI 30.06.2016. god.

Izvještaj o promjenama na kapitalu 31.12.2015

Note uz FI Krajina osiguranje A.D. Banja Luka za 2015

FI 31.12. 2015 .KRAJINA OSIGURANJE

Bilans uspjeha 31.12.2015

Bilans tokova gotovine 31.12.2015

Bilans stanja 31.12.2015

Note uz FI po polugodišnjem obračunu za period 01.01-30.06.2015. god.

Polugodišnji finansijski izvještaj na dan 30.06.2015. godine

Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2015. godine

Vrh stranice

Finansijski izvještaj na 31.12.2023. godine