Izvještaj nezavisnog revizora za 2022. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2021. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2020. godinu

Izvještaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih FI za 2019. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2019. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2018. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2017. godinu

Izvještaj nezavisnog revizora za 2016. godinu

Polugodišnji revizorski izvještaj za 2016. godinu

Revizorski izvještaj za 2015. godinu

Krajina osiguranje a.d. Izvještaj nez. revizora za 2014. godine

Revizorski izvještaj za 2013. godinu

Revizorski izvještaj za 2012. godinu

Mišljenje Nadzornog odbora o finansijskom izvještaju za 2011. godinu

Revizorski izvještaj za 2011. godinu