Prijedlozi odluka i materijali za redovnu godišnju Skupštinu akcionara 26.05.2023

Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara 26.05.2023. godine

Prijedlozi odluka za Skupštinu akcionara 03.02.2023. godine

Odluka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara za 03.02.2023. godine

Odluke usvojene na sjednici Skupštine akcionara 26.12.2022. godine

Prijedlozi odluka za Skupštinu akcionara 26.12.2022. godine

Odluka o sazivanju sjednice skupštine akcionara

Odluke usvojene na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara 11.7.2022.

Prijedlozi odluka i materijali za redovnu godišnju Skupštinu akcionara

Odluka o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Materijali za Skupštinu akcionara 4. aprila 2022. godine

Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara 4. aprila 2022. godine

Odluka o sazivu redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

Odluka o sazivu vanredne Skupštine akcionara 2021.

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara 2020.

Redovna godišnja Skupština akcionara 29.09.2020.

Odluka o sazivu redovne Skupštine akcionara 2020

Redovna godišnja Skupština akcionara 27.09.2019

Prijedlog odluka za vanrednu Skupštinu akcionara

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara 28.09.2018.

Dopuna materijala za Skupštinu akcionara 19.07.2018. godine

Materijali za Skupštinu akcionara 19.07.2018. godine

Prijedlog odluka za Skupštinu akcionara 19.07.2018. godine

Odluke za Skupštinu 05.12.2017.

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara 05.12.2017.

Materijali za skupštinu- dopuna i izmjena odluka za Skuštinu akcionara 16.08.2017

Odluke za Skupštinu 16.08.2017. godine

Odluka o sazivu Skupštine akcionara 16.08.2017. godine

Odluka o poništavanju Saziva Skupštine akcionara 20.07.2017.godine

Odluke za skupštinu 20.07.2017. godine

Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara 20.07.2017. godine

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštinu akcionara- 21.04.2017. godine