Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u osiguranju

Zakon o osiguranju odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti (prečišćeni tekst)

Zakon o posredovanju u osiguranju